-A +A

Uzupełnienie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów w Sfinks Polska S.A.