-A +A

Aktualizacja informacji nt. emisji akcji serii P