Aktualizacja informacji nt. współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.