Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 26 czerwca 2014, godz. 11.00