-A +A

Group structure

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Stan na dzień 31 grudnia 2014 roku

W skład Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. wchodzą następujące spółki zależne powiązane kapitałowo:

  1. Shanghai Express Sp. z o.o., Piaseczno, Polska                               – 100% udziałów
  2. W Z.pl Sp. z o. o., Poznań, Polska*                                           – 100% udziałów
  3. SPV.REST1 Sp. z o.o., Piaseczno, Polska                                 – 100% udziałów
  4. SPV.REST2 Sp. z o.o., Piaseczno, Polska                                 – 100% udziałów
  5. SPV.REST3 Sp. z o.o., Piaseczno, Polska                                 – 100% udziałów
  6. SFINKS Deutschland GmbH in Liquidation, Berlin, Niemcy         – 100% udziałów

* właścicielem 100% udziałów W-Z.PL Sp. z o.o.  jest Shanghai Express Sp. z o.o.