Wyniki Sfinksa za 2020 pod znakiem lockdown i odpisów