Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 16 marca 2015 r., godz. 11.00