-A +A

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 16 marca 2015 r., godz. 11.00

Wersja do wydruku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 16 marca 2015 r., godz. 11.00

Data: 
pon, 2015-03-16
Miejsce: 

Piaseczno (05-500) ul. Świętojańska 5a,

Link do retransmisji: 

posiedzenie nie będzie transmitowane

Porządek obrad: 
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.