Wersja do wydruku
-A +A

Zarząd

Dorota Cacek
wiceprezes zarządu

wiceprezes zarządu Sfinks Polska od 2011 roku. Od początku lat 90-tych związana z sektorem finansów i bankowości. W 1993 roku objęła funkcję wiceprezesa Zarządu Dominet SA. W latach 2001-2002 aktywnie współuczestniczyła w negocjacjach zmierzających do pozyskania inwestora – amerykańskiego funduszu private equity Merrill Lynch Global Emerging Markets Partners L.P., przy wsparciu którego Dominet SA zakupił regionalny Cuprum Bank. Od 2002 roku zaangażowana była w proces jego budowy i przekształcania w ogólnopolski Dominet Bank. Jako wiceprezes zarządu banku w latach 2002-2007 odpowiadała za politykę personalną, komunikację wewnętrzną oraz relacje z mediami. Nadzorowała także rozwój sieci placówek terenowych i działania marketingowe. W 2007 roku Dominet SA został z sukcesem sprzedany międzynarodowej grupie Fortis. W latach 2002-2007 była wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Dolnośląskiej Szkoły Bankowej. W latach 2009-2012 zasiadała w radzie nadzorczej spółki Redan, gdzie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej. Tę funkcję również pełniła w radzie nadzorczej RTS Widzew Łódź SA w latach 2010-2011. Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Warszawskim oraz liczne szkolenia
z zakresu bankowości i marketingu w USA. Dorota Cacek działa także jako inwestor kapitałowy.

Sławomir Pawłowski
wiceprezes zarządu

wiceprezes zarządu Sfinks Polska. Posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe w zarządzaniu różnymi obszarami oraz zespołami ludzkimi. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych pracował w Centrali Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia i Transportu Miejskiej Gospodarki Mieszkaniowej m.in. na stanowisku Dyrektora ds. Technicznych i Dyrektora ds. Eksploatacji. W latach 1995 - 1997 pracował w Dominet SA – spółce zajmującej się pośrednictwem finansowym – na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju. Następnie, od roku 1997 do 2008 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Dominet SA, gdzie nadzorował obszar współpracy z partnerami i kontrahentami oraz rozwój produktów ubezpieczeniowych oferowanych w sieci sprzedaży. Ponadto posiada bogate doświadczenie w branży sportowej. Pełnił m.in. funkcję dyrektora ds. sportu w MAWI Sp. z o.o., zasiadał także w radzie nadzorczej RTS Widzew Łódź S.A., gdzie sprawował funkcję przewodniczącego. Z wykształcenia jest nauczycielem. Ukończył także wiele kursów specjalistycznych, m.in. z zakresu sprzedaży i zarządzania przedsiębiorstwem.

Dariusz Strojewski
wiceprezes zarządu

od 6 lutego br. wiceprezes zarządu ds. finansowych w Sfinks Polska. W przeszłości był już związany ze spółką – w latach 2009-2010 pełnił funkcję wiceprezesa. Jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. W 1989 roku uzyskał tytuł doktora nauk fizycznych na tej uczelni. Posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe w zarządzaniu spółkami. W latach 2017-2018 jako prezes kierował M.W. Trade, zaś wcześniej – od 2012 do 2017 - był członkiem zarządu tej spółki. W latach 2010-2012 prowadził własną działalność gospodarczą obejmującą usługi doradcze, własne inwestycje kapitałowe i produkcyjne. Wcześniej był też dyrektorem zarządzającym w OrsNet, a także prezesem zarządu i dyrektorem generalnym w firmie Magellan. Przez wiele lat był związany z sektorem bankowym. Pracował m.in. w  Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, ING Bank N.V. i ING Barings, w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego, a także w biurze Systemu Bankowego i Instytucji Finansowych w Ministerstwie Finansów. Był też członkiem Komisji Papierów Wartościowych.