Wersja do wydruku
-A +A

Rada nadzorcza

Artur Gabor

przewodniczący rady nadzorczej

niezależny członek Rady Nadzorczej na dzień powołania

 

Obecnie zajmuje się doradztwem gospodarczym jako Partner w Gabor & Gabor. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora sektora finansowego w IBM Polska, dyrektora ds. rozwoju, fuzji i przejęć dla Europy Środkowej i Rosji w General Electric Capital oraz dyrektora zarządzającego na Polskę w Credit Lyonnais Investment Banking Group. Ponadto, sprawował funkcje przewodniczącego rady nadzorczej w Getin Bank SA, zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej w GE Capital Bank SA i Energomontaż Północ SA. Był również członkiem w radach nadzorczych w Getin Holding SA, PKN Orlen SA, GE Bank Mieszkaniowy SA oraz Polmos Lublin SA. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej Orbis SA oraz Idea Bank SA.  Przynależy również do Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz Amerykańskiej Izby Handlowej, gdzie pełni funkcję członka stałego komitetu doradczego. Artur Gabor jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Ekonomii University College London. W 2015 r. ukończył Advanced Management Programme na IESE Business School oraz kurs dla członków rad nadzorczych "Value Creation Through Effective Boards" prowadzony wspólnie przez Harvard Business School oraz IESE Business School. Podczas poprzedniej kadencji sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sfinks Polska SA.
Zgodnie z oświadczeniem Artur Gabor nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Sfinks Polska SA oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych wobec Sfinks jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Artur Gabor nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Piotr Maciej Kamiński

Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł Magistra Zarządzania. Ukończył Międzynarodowy program studiów podyplomowych Tempus - CUBIS (Curriculum In Business Information Systems) na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie, Uniwersytecie Katolickim w Leuven oraz Uniwersytecie w Amsterdamie. Jest absolwentem „International Institute of Securities Market Development”organizowanego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (US SEC) oraz IESE Business School - Advanced Management Program, University of Navarra. Od 2015 roku zasiada w zarządzie spółki Park Wodny Bania SA. Sprawował następujące funkcje w zarządach spółek prawa handlowego: w okresie od 2011 r. do 2013 r. członka zarządu do spraw finansów oraz p.o. prezesa zarządu w Totalizator Sportowy Sp. z o.o., w latach 2010 – 2011 członka rady nadzorczej PZU SA i członka komitetu rady nadzorczej PZU SA ds. IPO z ramienia Skarbu Państwa, 2006 – 2009 prezesa zarządu Banku Pocztowego SA, 2003 – 2006 członka zarządu nadzorującego obszar rynku korporacyjnego i skarbu w PKO Bank Polski SA, 2000 – 2003  wiceprezesa zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Pracował też w centralnych urzędach administracji rządowej: w latach 1994 – 2000 był Dyrektorem Departamentu Spółek Publicznych i Finansów Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, od 1992 do 1994 roku był naczelnikiem wydziału emisji papierów wartościowych w KPWiG, w latach 1998 – 2001 był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na Doradców Inwestycyjnych. Obecnie jest przewodniczącym rady nadzorczej Immobile SA. Zasiada też w radach nadzorczych m.in. Budimex SA, Altus TFI SA, Wielton SA, WorkService SA, Pamapol S.A., TiBi Sp. z o. o. SKA oraz Idea Bank SA. Jest też Członkiem Komisji Nadzoru Audytowego, powołanym przez Ministra Finansów z ramienia organizacji pracodawców. Ponadto, sprawował funkcje m.in.: prezesa Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przewodniczącego rady nadzorczej MGW CCG Sp. z o. o., Pentacomp Systemy Informatyczne SA, Bankowego Funduszu Leasingowego SA, Wawel Hotel Development Sp. z o. o. (Hotel Sheraton w Krakowie), przewodniczącego rady nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert SA (obecnie Bond Spot). Zasiadał też w radach nadzorczych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, był także niezależnym członkiem rady nadzorczej Rubicon Partners NFI SA i Newag SA. Piotr Kamiński pełni także funkcje wiceprezydenta, członka prezydium i skarbnika Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej.
Podczas poprzedniej kadencji był członkiem Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
Zgodnie z oświadczeniem Piotr Maciej Kamiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Sfinks Polska SA oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych wobec Sfinks jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Piotr Maciej Kamiński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Robert Dziubłowski

Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Hawajskim w Honolulu.
Jest współzałożycielem Top Consulting SA, jednej z najstarszych spółek konsultingowych na polskim rynku. Posiada ponad 25-letnie międzynarodowe doświadczenie w dziedzinie konsultingu inwestycyjnego, pozyskiwania kapitału dla firm, przejęć rynkowych i zarządzania firmami. Obecnie dzieli się swoim doświadczeniem jako prelegent na licznych konferencjach branżowych. Wieloletni konsultant amerykańskich organizacji finansowych na Wall Street w Nowym Jorku, w tym notowanych na giełdach NASDAQ, NYSE. Pan Robert Dziubłowski ma na swoim koncie liczne międzynarodowe sukcesy osiągnięte podczas znaczących przedsięwzięć inwestycyjnych przeprowadzonych m.in. w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Wietnamie czy na Ukrainie. Doradzał m.in.: Household International w przygotowaniu strategii przejęć i uzyskaniu licencji bankowej w Polsce, Wussler Group, partnerowi Ted Turner Pictures w próbie przejęcia NTV, największej prywatnej stacji telewizyjnej w Rosji, Eiffage Construction w przejęciu Mitex, największej w ówczesnym czasie firmie budowlanej, Industrial Union of Donbas - grupie przemysłowej na Ukrainie, amerykańskiej giełdzie NASDAQ przy wejściu na polski rynek oraz potencjalnym przejęciu przez nią GPW w Warszawie. W 2002 r. wraz z grupą prywatnych inwestorów założył firmę Mobiltek, która stała się czołowym dostawcą rozwiązań dla technologii mobilnych w Europie Środkowej. W 2016 roku spółka ta została odsprzedana funduszowi MCI.
Członek, przewodniczący i prezes rad nadzorczych wielu firm notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, między innymi: Bauma SA (obecnie ULMA SA), Computerland Poland SA (obecnie Signity), Pol-Aqua SA. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu m.in: Top Consulting SA, członka Rady Nadzorczej w GK Immobile SA, a także Dyrektora Niezależnego Stream Communications Network & Media Inc. Robert Dziubłowski jest również mniejszościowym udziałowcem w New York Pizza Department SA, współzałożycielem funduszu Start Up Hub Poland.
Podczas poprzedniej kadencji był członkiem Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
Zgodnie z oświadczeniem Robert Dziubłowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Sfinks Polska SA oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych wobec Sfinks jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Robert Dziubłowski  nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.