-A +A

Nasze standardy ładu korporacyjnego

Wersja do wydruku

Zarząd SFINKS POLSKA S.A. prezentuje raporty dotyczące stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW".

 

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

 

 

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Sfinks Polska S.A. w danym roku obrachunkowym zawarte jest w  Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska i Sfinks Polska S.A., stanowiącym integralną część skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Sfinks Polska oraz jednostkowego raportu rocznego Sfinks Polska S.A.