-A +A

Audytor

Wersja do wydruku

Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, numer KRS: 0000145852 jest podmiotem upoważnionym do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Sfinks Polska S.A. za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz za okres od 1.01.2022 r. do 31 12.2022 r., dokona również przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r.