-A +A

CSR

Wersja do wydruku

Jedną z wartości, którymi kieruje się Sfinks Polska jest wiarygodność. W swojej działalności dbamy więc o uczciwość, odpowiedzialność i rzetelność – zarówno wobec swoich klientów, biznesowych partnerów, pracowników firmy, jak i dalszego otoczenia. Zwracamy uwagę na istotne społeczne kwestie i angażujemy się w aktywności niosące pomoc tym, którzy tego potrzebują.

 

Od 2014 r. w strukturach spółki funkcjonuje przy Zarządzie Komitet ds. Odpowiedzialności Społecznej, a także Komitet CSR przy Radzie Nadzorczej.

 

Kontakt w sprawach związanych z CSR: csr@sfinks.pl

 

Główne obszary działalności Sfinks Polska w zakresie CSR

 

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu w Sfinks Polska podejmujemy działania na wielu płaszczyznach z uwzględnieniem potrzeb różnych grup.

 

Otoczenie rynkowe – dokładamy wszelkich starań, by zawsze prezentować etyczną postawę wobec dostawców, pośredników, nabywców, a także konkurentów. W swoich działaniach dążymy do tego, by przestrzegać ustalonych wcześniej reguł, dochowywać terminów i wymieniać wiarygodne, niezafałszowane informacje. Tworzymy uczciwe reklamy oraz stale podnosimy jakość naszych produktów i usług.

 

Otoczenie publiczne – angażujemy się w aktywności na rzecz rozwoju i popularyzacji kultury, nauki, szkolnictwa, sportu i ochrony zdrowia. Podejmujemy działania prorodzinne, a także wspieramy organizacje i fundacje, działając na rzecz lokalnych inicjatyw.

 

Sfera zatrudnienia - wychodzimy z założenia, że zadowolony pracownik jest wizytówką swojej firmy. Podejmujemy więc inicjatywy, których celem jest podnoszenie komfortu pracy zatrudnionych u nas osób, m.in. poprzez dodatkowe świadczenia, oferowanie możliwości rozwoju, przestrzeganie regulaminów i dotrzymywanie obietnic, a także włączając pracowników w proces podejmowania decyzji.

 

Ochrona środowiska - przestrzegamy przepisów dotyczących ochrony środowiska, właściwego korzystania z zasobów, dążymy do używania technologii jak najbardziej przyjaznych naturze i staramy się ograniczać ilość wytwarzanych odpadów i zanieczyszczeń.

 

 

Relacje z inwestorami – dbamy o dobre relacje z uczestnikami rynku kapitałowego, respektując m.in. prawa pierwokupu, przestrzegamy składanych obietnic, zachowujemy rzetelność i pełność informacji.

 

Poniżej znajdą Państwo kilka przykładowych informacji o działaniach spółki i zarządzanych przez nią restauracji z obszaru CSR:

Sfinks dla branży
Firma Sfinks Polska zainicjowała założenie branżowej organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa gastronomiczne działające w Polsce i zagranicą - Krajowej Rady Gastronomii i Cateringu, która następnie została przekształcona w Związek Pracodawców HoReCa.  Prezes Zarządu Sfinksa pełni w niej obecnie funkcję Przewodniczącego Rady. W 2018 roku przedstawiciele Sfinksa poprzez ZP HoReCa angażowali się we współpracę z innymi instytucjami samorządowymi w zakresie zmiany przepisów dotyczących pracy w niedzielę oraz walki z szarą strefą w gastronomii; ponadto po raz kolejny wspierali coroczne spotkanie branży gastronomicznej Food Business Forum, aktywnie uczestnicząc w spotkaniach i panelu dyskusyjnym dotyczących problemów gastronomii i współpracy podzmiotów działających na tym rynku.

 

Sfinks dla rodzin
Sfinks prowadzi szereg aktywności o charakterze prorodzinnym. W restauracjach organizowane są strefy zabaw dla najmłodszych – w 2018 roku ich liczba zwiększyła się do 61. Nie brakuje też udogodnień dla matek z dziećmi w postaci atestowanych przewijaków dla niemowląt. Ponadto w drugiej połowie 2018 roku spółka wprowadziła bezpłatne weekendowe animacje dla dzieci. Zajęcia prowadzone są cyklicznie w 74 restauracjach Sphinx i 10 lokalach Chłopskiego Jadła na terenie całej Polski.

 

Sfinks dla lokalnych społeczności
Sfinks realizuje też szereg działań z myślą o lokalnych społecznościach. W 2018 roku systematycznie organizowane były spotkania Akademii Małego Kucharza we współpracy ze szkołami i przedszkolami. Kolejny rok z rzędu spółka zaangażowała się wspólnie z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w organizację Dnia Dziecka dla dzieci i młodzieży z placówek wychowawczych. W szczytne inicjatywy włączały się też pojedyncze restauracje, organizując poczęstunek m.in. dla dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Giżycka, które przyjechały na wycieczkę do Torunia, Krakowa i Zakopanego. Po raz kolejny zostało udzielone wsparcie fundacji SOS Wioski Dziecięce poprzez zakup kartek świątecznych.

 

Sfinks dla sportu
Z myślą o popularyzacji sportu, w 2017 roku spółka została sponsorem drużyny siatkarskiej Onico Politechnika Warszawska, zapewniając wyżywienie  drużyny podczas wyjazdów.

 

Sfinks dla środowiska
W podejmowanych przez spółkę działaniach nie brakuje inicjatyw na rzecz ochrony środowiska. W 2017 roku ograniczyła o 1/3 zużycie środków chemicznych do utrzymania czystości poprzez montaż centralnych i lokalnych uzdatniaczy wody czy stosowanie dozowników. Ponadto Sfinks sukcesywnie zmniejsza odpady produkcyjne, do druku wykorzystuje papier z surowców wtórnych, a w remontowanych restauracjach wprowadza sprzęt energooszczędny. W 2018 roku została podpisana deklaracja św. Franciszka, dotycząca m.in. promowania ograniczania marnotrawstwa żywności.

 

Sfinks dla dobrostanu zwierząt
Mając na uwadze dobrostan kur niosek i promocję żywności pozyskiwanej ze zrównoważonych źródeł, Sfinks stara się eliminować stosowanie jaj z chowu klatkowego w swoich restauracjach. W związku z tym już teraz w lokalach zarządzanych przez spółkę do przygotowywania zdecydowanej większości dań, w skład których wchodzą jaja, „trójki” nie są wykorzystywane. Jednocześnie Sfinks zobowiązał się, że do 2025 roku całkowicie wycofa ze wszystkich swoich sieci jaja z chowu klatkowego i półprodukty zawierające tego typu jaja.

 

Sfinks dla kultury
W 2018 roku Sfinks rozpoczął współpracę z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. MCK to narodowa instytucja kultury, prowadząca działalność badawczą, edukacyjną, wydawniczą i wystawienniczą, w ramach której organizuje liczne wydarzenia, takie jak wystawy i wykłady. Obecnie Sfinks jest jednym ze sponsorów wystawy „Architektura niepodległości w Europie Środkowej”, którą można zobaczyć w MCK w dniach 09.11.2018 – 10.02.2019. Więcej o MCK: http://mck.krakow.pl/

 

...i wiele innych