Wersja do wydruku
-A +A

Zarząd

Sylwester Cacek
prezes zarządu

prezes zarządu Sfinks Polska. Poprzednio w Sfinksie piastował stanowisko prezesa zarządu w okresie od sierpnia 2011 do lipca 2019, a także od czerwca 2009 r. do kwietnia 2010 r., zaś w okresie od maja 2010 do sierpnia 2011 r. zasiadał w radzie nadzorczej tej spółki. Zanim zaangażował się zarządczo i kapitałowo w Sfinks Polska, przez wiele lat współtworzył i zarządzał w randze prezesa grupą kapitałową Dominet, w ramach której poprzez franczyzę rozwijany był ogólnopolski Dominet Bank. W 2007 r. Dominet SA, a wraz z nim Dominet Bank, zostały z sukcesem sprzedane międzynarodowej grupie Fortis. W swojej karierze Sylwester Cacek zasiadał także w radach nadzorczych spółek takich jak: Dominet Bank SA, Impel SA. Był udziałowcem klubu piłkarskiego RTS Widzew Łódź SA. Działa także jako inwestor kapitałowy – poza Sfinksem posiada znaczący pakiet akcji w kanadyjskiej firmie biotechnologicznej Helix BioPharma. Sylwester Cacek jest absolwentem Polskiej Międzynarodowej Szkoły Zarządzania. Studiował także na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Warszawskiej oraz w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Dorota Cacek
wiceprezes zarządu

wiceprezes zarządu Sfinks Polska od 2011 roku. Od początku lat 90-tych związana z sektorem finansów i bankowości. W 1993 roku objęła funkcję wiceprezesa Zarządu Dominet SA. W latach 2001-2002 aktywnie współuczestniczyła w negocjacjach zmierzających do pozyskania inwestora – amerykańskiego funduszu private equity Merrill Lynch Global Emerging Markets Partners L.P., przy wsparciu którego Dominet SA zakupił regionalny Cuprum Bank. Od 2002 roku zaangażowana była w proces jego budowy i przekształcania w ogólnopolski Dominet Bank. Jako wiceprezes zarządu banku w latach 2002-2007 odpowiadała za politykę personalną, komunikację wewnętrzną oraz relacje z mediami. Nadzorowała także rozwój sieci placówek terenowych i działania marketingowe. W 2007 roku Dominet SA został z sukcesem sprzedany międzynarodowej grupie Fortis. W latach 2002-2007 była wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Dolnośląskiej Szkoły Bankowej. W latach 2009-2012 zasiadała w radzie nadzorczej spółki Redan, gdzie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej. Tę funkcję również pełniła w radzie nadzorczej RTS Widzew Łódź SA w latach 2010-2011. Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Warszawskim oraz liczne szkolenia
z zakresu bankowości i marketingu w USA. Dorota Cacek działa także jako inwestor kapitałowy.