Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 30 lipca 2019 r., godz. 11.00