-A +A

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 30 lipca 2019 r., godz. 11.00

Wersja do wydruku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 30 lipca 2019 r., godz. 11.00

Data: 
wt, 2019-07-30
Miejsce: 

Piaseczno (05-500) ul. Świętojańska 5a

Porządek obrad: 
Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z Rb 41/2019:
 
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany Uchwały numer 25 z dnia 29.06.2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 8. Podjęcie uchwały na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki akcyjnej w 100% zależnej od Sfinks Polska S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej działalność w zakresie sprzedaży towarów i usług pod marką Sphinx oraz rozwijania i zarządzania siecią restauracji pod tą marką.
 9. Podjęcie uchwały na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki akcyjnej w 100% zależnej od Sfinks Polska S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej działalność w zakresie sprzedaży towarów i usług pod marką Chłopskie Jadło oraz rozwijania i zarządzania siecią restauracji pod tą marką.
 10. Odwołanie wszystkich członków obecnej Rady Nadzorczej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.
 12. Wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, a także delegowanie wybranych Członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, w tym podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie wyboru Członka lub Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, a także delegowania wybranych Członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
 13. Powołanie pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
 14. Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
 15. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 17. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. „