Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r., godz.15.00