Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r., godz. 15.00