Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r., godz. 11.00