Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 31 maja 2016 r., godz. 11.00