Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r., godz.11.00