-A +A

Informacja o zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz Statutu Spółki