-A +A

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 28 września 2015 r., godz. 10.00

Printer-friendly version

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 28 września 2015 r., godz. 10.00

Date: 
Mon, 2015-09-28
Place: 

Piaseczno (05-500) ul. Świętojańska 5a

Video report: 

posiedzenie nie będzie transmitowane

Agenda: 
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian statutu Spółki.
  6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.