-A +A

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 22 lutego 2018 r., godz. 12.00

Printer-friendly version

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 22 lutego 2018 r., godz. 12.00

Date: 
Thu, 2018-02-22
Place: 

Piaseczno (05-500) ul. Świętojańska 5a

Video report: 

brak

Agenda: 

1) Otwarcie obrad.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Sporządzenie listy obecności.
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
6) Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zabezpieczenie umów finansowania spółki w formie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie spółki Sfinks Polska S.A. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.