-A +A

Restauracje Sfinksa w kwietniu ze wzrostem obrotów

Printer-friendly version

Grupa Sfinks Polska odnotowała w kwietniu 2023 r. wzrost sprzedaży gastronomicznej o 15% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, tj. do 14,68 mln zł. Takie obroty wypracowały 73 restauracje pod szyldami SPHINX, Chłopskie Jadło, Lepione Pieczone by Chłopskie Jadło oraz The Burgers. Narastająco od początku roku przychody restauracji wyniosły 58,9 mln zł, co oznacza wzrost o 20,5% wobec danych sprzed roku.

Sprzedaż gastronomiczna porównywalnej sieci lokali (L2L) w kwietniu także wzrosła - o 20,3% r/r do 14,51 mln zł. Narastająco wzrost był jeszcze wyższy i wyniósł 25,8% r/r, dzięki czemu obroty porównywalnej sieci w okresie od stycznia do końca kwietnia uplasowały się na poziomie 58,30 mln zł. Mimo iż w kwietniu 2023 r. na przychody pracowało 10 restauracji mniej niż rok wcześniej, co stawi zmniejszenie sieci o 12%, sprzedaż wzrosła o 15%.

 

- Kolejny miesiąc to dalszy wzrost przychodów naszej sieci, co oznacza utrzymanie pozytywnego trendu notowanego od początku roku. Mimo iż korzystamy z możliwości kontynuacji restrukturyzacji sieci, co wiąże się z zamykaniem części restauracji własnych, w to miejsce planujemy uruchomienie nowych restauracji franczyzowych zgodnie ze strategicznym założeniem rozwoju naszych sieci w dominującym modelu franczyzowym. Jedocześnie wyniki restauracji porównywalnych pokazują naszą skuteczność w zwiększaniu sprzedaży, która w ujęciu narastającym utrzymuje się cały czas powyżej inflacji. Kontynuujemy działania mające na celu zachęcenie gości do częstszych wizyt w naszych restauracjach. W drugiej połowie kwietnia sieć SPHINX wprowadziła nowe menu główne, a także dodatkowe menu wiosenne. Wprowadziliśmy też ofertę promocyjną na wieczory, w ramach której nasi goście mogą otrzymać nawet do 50% zniżki na wszelkie napoje. Efektu najnowszych propozycji spodziewamy się w kolejnych miesiącach – komentuje Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska.

 

Raportowana przez Sfinks Polska sprzedaż gastronomiczna obejmuje przychody ze sprzedaży netto osiągane przez lokale własne i franczyzowe, działające w ramach sieci zarządzanych przez spółkę, które są objęte bieżącym monitoringiem sprzedaży w ramach systemów informatycznych Sfinksa. Nie obejmuje ona sprzedaży realizowanej przez sieć Piwiarnia. Jednocześnie spółka zwraca uwagę, że sprzedaż gastronomiczna nie jest tożsama z przychodami ze sprzedaży osiąganymi przez Sfinks Polska. Na te składają się przychody ze sprzedaży gastronomicznej wypracowywanej przez restauracje własne oraz przychody z opłat franczyzowych naliczane od sprzedaży gastronomicznej realizowanej przez restauracje franczyzowe. W tym drugim przypadku przychody ze sprzedaży gastronomicznej stanowią przychód franczyzobiorców.

 

***

 

Grupa Sfinks Polska zarządza 112 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 68 restauracji SPHINX (segment casual dining), 39 pubami Piwiarnia (segment gastro pubów), 3 restauracjami Chłopskie Jadło (segment casual dining) i lokalami Lepione Pieczone by Chłopskie Jadło oraz The Burgers. Spółka prowadzi też sprzedaż w dostawie w oparciu o marki dostępne tylko w dowozie takie jak The Burgers, Och! PITA, Yolo Chicken czy Da Mamma. Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce.