Wersja do wydruku
-A +A

Management Board

Sylwester Cacek
prezes zarządu

Od sierpnia 2011 r. prezes Sfinks Polska. Stanowisko prezesa zarządu w Sfinksie piastował również w okresie od czerwca 2009 r. do kwietnia 2010 r., po czym przeszedł do rady nadzorczej spółki. Zanim zaangażował się zarządczo i kapitałowo w Sfinks Polska, przez wiele lat współtworzył i zarządzał w randze prezesa grupą kapitałową Dominet, w ramach której poprzez franczyzę rozwijany był ogólnopolski Dominet Bank. W 2007 r. Dominet SA, a wraz z nim Dominet Bank, zostały z sukcesem sprzedane międzynarodowej grupie Fortis. W swojej karierze Sylwester Cacek zasiadał w radach nadzorczych spółek takich jak Dominet Bank SA, Impel SA. Był udziałowcem klubu piłkarskiego RTS Widzew Łódź SA. Działa także jako inwestor kapitałowy – poza Sfinksem posiada znaczący pakiet akcji w kanadyjskiej firmie biotechnologicznej Helix BioPharma. Sylwester Cacek ukończył Polską Międzynarodową Szkołę Zarządzania. Studiował również na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Dorota Cacek
wiceprezes zarządu

W zarządzie Sfinks Polska zasiada od sierpnia 2011 r. W okresie ostatnich kilku lat aktywnie działała jako inwestor kapitałowy. Od początku lat 90-tych związana z sektorem finansów i bankowości. W 1993 roku objęła funkcję wiceprezesa Zarządu Dominet SA. Od 2002 roku zaangażowana była w proces jego budowy i przekształcania w ogólnopolski Dominet Bank. Jako wiceprezes zarządu banku w latach 2002-2007 odpowiadała za politykę personalną, komunikację wewnętrzną oraz relacje z mediami. Nadzorowała także rozwój sieci placówek terenowych i działania marketingowe. W latach 2002-2007 była wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Dolnośląskiej Szkoły Bankowej. W 2009 roku weszła do rady nadzorczej spółki Redan, gdzie do lutego 2012 r. pełniła funkcję wiceprzewodniczącej. W latach 2010-2011 zasiadała w radzie nadzorczej RTS Widzew Łódź SA, również w roli wiceprzewodniczącej. Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Warszawskim oraz liczne szkolenia z zakresu bankowości i marketingu w USA.

Bogdan Bruczko
wiceprezes zarządu

prezes zarządu w spółkach z branży gastronomicznej - Shanghai Express Sp. z o.o. od czerwca 2014 r. oraz W-Z.Pl Sp. z o. o. W zarządzie Sfinks Polska zasiada po raz drugi, wcześniej w latach 2009 - 2014 sprawował już funkcję wiceprezesa tej spółki. Zanim rozpoczął karierę w grupie kapitałowej Sfinks był związany z bankowością. W latach 2000 - 2009 pracował w Dominet SA oraz w Dominet Banku, gdzie od 2006 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu. Odpowiadał za Pion Kredytów, Pion Operacji, w tym za obsługę klienta i zarządzanie jakością w sieci placówek. Nadzorował także realizację celów sprzedażowych, w tym zajmował się rozbudowywaniem działalności banku o pośrednictwo kredytowe. Wcześniej pełnił m.in. funkcje dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego i zastępcy dyrektora w Departamencie Windykacji. Ukończył Finanse i Bankowość na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Sławomir Pawłowski
wiceprezes zarządu

Posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe w zarządzaniu różnymi obszarami oraz zespołami ludzkimi. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych pracował w Centrali Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia i Transportu Miejskiej Gospodarki Mieszkaniowej m. in. na stanowisku Dyrektora ds. Technicznych i Dyrektora ds. Eksploatacji. W latach 1995 - 1997 pracował w Dominet S.A. – spółce zajmującej się pośrednictwem finansowym – na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju. Następnie, od roku 1997 do 2008 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Dominet S.A., gdzie nadzorował obszar współpracy z partnerami i kontrahentami oraz rozwój produktów ubezpieczeniowych oferowanych w sieci sprzedaży. Ponadto, posiada bogate doświadczenie w branży sportowej. Pełnił m.in. funkcję dyrektora ds. sportu w MAWI Sp. z o.o. Z wykształcenia jest nauczycielem. Ukończył także wiele kursów specjalistycznych, m.in. z zakresu sprzedaży i zarządzania przedsiębiorstwem.

Tomasz Gryn
wiceprezes zarządu

Posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe w zarządzaniu, zwłaszcza w obszarze bankowości i rynku hipotecznego. Od 2014 roku pełni funkcję prezesa zarządu w spółce TN Inwestycje oraz doradcy zarządu w Etob-Warszawa Sp. z o.o. W 2014 roku był również prezesem spółki Orsnet. Wcześniej przez wiele lat związany z bankami, w tym w latach 2008-2014 z Raiffeisen Bank Polska SA (były Polbank EFG SA), w latach 2004-2008 z ING Bankiem Śląskim, od 2003 do 2004 roku z Dominet Bankiem, zaś w latach 1996-2003 z Bankiem Pekao SA. Współtwórca, członek Rady Programowej i wykładowca szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych organizowanego przez Związek Banków Polskich i Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Ponadto wykładowca z zakresu rynku hipotecznego, wyceny nieruchomości i sekurytyzacji wierzytelności hipotecznych. W latach 1998-2014 członek Prezydium Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy Związku Banków Polskich, a w latach 1998-2003 członek Rady Programowej Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Absolwent Politechniki Białostockiej, gdzie uzyskał tytuł mgr. inż. budownictwa, a także studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej – Studium Wyceny Nieruchomości oraz w Szkole Głównej Handlowej - Studium Bankowości. Ukończył liczne szkolenia  i kursy z zakresu zarządzania.

Jacek Kuś
wiceprezes zarządu

Posiada doświadczenie biznesowe w zarządzaniu finansami. Ze spółką Sfinks Polska związany jest od 2009 roku, początkowo jako kierownik finansowy a następnie dyrektor działu finansowego. W latach 2008-2009 zatrudniony był w spółce Dominet na stanowisku kierownika finansowego. Wcześniej od 2007 do 2008 roku pełnił funkcję kierownika działu finansów w grupie Eiffage – Teodoro Gomes Alho SA oddział w Polsce. W latach 1998-2007 związany był z Thomson Multimedia Polska jako kontroler, a następnie kierownik finansowy. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej – Wydziału Inżynierii Produkcji, kierunek Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz Wydziału Elektrycznego, kierunek Automatyka i Inżynieria Komputerowa. Ukończył również Podyplomowe Studium Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz The Charted Institute of Management Accountants.