-A +A

Audytor

Wersja do wydruku

Audytorem sprawozdań finansowych Sfinks Polska S.A. i GK Sfinks Polska za rok obrotowy trwający od 1 grudnia 2015 r.  do 31 grudnia 2016 r.  oraz za rok obrotowy trwający od 1 grudnia 2014 r. do 30 listopada 2015 r . oraz przeglądów skróconych półrocznych sprawozdań finansowych w tych okresach  jest Deloitte Polska Spółka z o. o. Sp. k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19. Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 73. Sfinks korzystał z usług Deloitte Audyt Sp. z o.o. w zakresie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok  2013 i  2012, a także przeglądów skróconych półrocznych sprawozdań finansowych w tych okresach. Audytorem sprawozdania finansowego Sfinks Polska S.A. i GK Sfinks Polska za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.  oraz przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego będzie także Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k.