-A +A

Zawarcie umów dotyczących konceptów META SETA GALARETA i META DISCO