-A +A

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 18 listopada 2015 r., godz. 10.00

Wersja do wydruku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 18 listopada 2015 r., godz. 10.00

Data: 
śr, 2015-11-18
Miejsce: 

Piaseczno (05-500) ul. Świętojańska 5a

Link do retransmisji: 

http://ucstream.pl/sfinks/20151118.html

Porządek obrad: 
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii N obejmowanych w subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji serii N dla akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, (ii) dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nowych akcji serii N oraz (iii) zmiany statutu Spółki.
  7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.