-A +A

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 19 stycznia 2018 r godz.12.00

Wersja do wydruku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 19 stycznia 2018 r godz.12.00

Data: 
pt, 2018-01-19
Miejsce: 

Piaseczno (05-500) ul. Świętojańska 5a

Link do retransmisji: 

http://ucstream.pl/sfinks/20180119

Porządek obrad: 

1) Otwarcie obrad.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Sporządzenie listy obecności.
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Sfinks Polska S.A
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki określania wynagrodzenia osób nadzorujących w Sfinks Polska S.A.
10) Podjęcie uchwał w sprawie Rady Nadzorczej:
I. odwołanie członków Rady Nadzorczej
II. ustalenie liczby członków RN
III. powołanie członków Rady Nadzorczej
IV. ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
11) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.