-A +A

Październik potwierdził wzrostowy trend sprzedaży w restauracjach Sfinksa

Wersja do wydruku

Restauracje sieci Sfinks Polska, SPHINX, Chłopskie Jadło, Lepione Pieczone by Chłopskie Jadło oraz The Burgers, w październiku 2023 r. wypracowały przychody gastronomiczne w wysokości 15,86 mln zł. To przełożyło się na wzrost obrotów o 7,2% r/r całej sieci mimo mniejszej liczby lokali niż przed rokiem (81 vs. 75). O 10,3% r/r wzrosły również przychody sieci porównywalnej. W ujęciu narastającym, tj. od stycznia do końca października 2023 r. przychody gastronomiczne osiągnęły poziom 157,13 mln zł, co oznacza zwiększenie o 13,2% r/r, zaś sieć porównywalna z końcem października zanotowała wzrost przychodów od początku roku o 18,2% r/r.

Przychody porównywalnej sieci restauracji (L2L) lokali SPHINX, Chłopskie Jadło, Lepione Pieczone by Chłopskie Jadło oraz The Burgers, działających na koniec października 2023, jak i na koniec października 2022, wyniosły w raportowanym miesiącu 15,38 mln zł, zaś narastająco sprzedaż sieci porównywalnej za dziesięć miesięcy 2023 roku wyniosła 154,37 mln zł.

 

-  Październik przyniósł dalszy wzrost sprzedaży. To kolejny z rzędu miesiąc zwiększających się obrotów sieci. Jesteśmy zadowoleni z poziomu sprzedaży,  której wzrost w październiku r/r w  sieci porównywalnej był wyższy o 58% od październikowej inflacji r/r. Dodatkowo warto zauważyć, że październiku 2023 r. mieliśmy o jedną sobotę mniej niż rok wcześniej, co miało bezpośrednie przełożenie na wysokość sprzedaży w restauracjach. Poza tym w drugiej połowie października 2022 roku w związku z wysoką inflacją zdecydowaliśmy się na podniesienie cen dań, przy jednoczesnym zwiększeniu nakładów na marketing. Oba te elementy dodatkowo skokowo podbiły i tak już stopniowo rosnącą bazę porównawczą za rok 2022. W październiku tego roku nie widzieliśmy potrzeby takich jednorazowych działań – komentuje Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska.

 

Raportowana przez Sfinks Polska sprzedaż gastronomiczna obejmuje przychody ze sprzedaży netto osiągane przez lokale własne i franczyzowe, działające w ramach sieci zarządzanych przez spółkę, które są objęte bieżącym monitoringiem sprzedaży w ramach systemów informatycznych Sfinksa. Nie obejmuje ona sprzedaży realizowanej przez sieć Piwiarnia. Jednocześnie spółka zwraca uwagę, że sprzedaż gastronomiczna nie jest tożsama z przychodami ze sprzedaży osiąganymi przez Sfinks Polska. Na te składają się przychody ze sprzedaży gastronomicznej wypracowywanej przez restauracje własne oraz przychody z opłat franczyzowych naliczane od sprzedaży gastronomicznej realizowanej przez restauracje franczyzowe. W tym drugim przypadku przychody ze sprzedaży gastronomicznej stanowią przychód franczyzobiorców.