-A +A

Sfinks na plusie w III kw. 2013

Wersja do wydruku

Grupa Sfinks Polska - do której należą sieci Sphinx, WOOK i Chłopskie Jadło - po 9 miesiącach 2013 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 130,90 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 2,4%. W tym okresie grupa zanotowała także większy niż rok wcześniej zysk operacyjny – na poziomie 2,62 mln zł oraz poprawiła wynik netto o 7,65 mln zł, czyli o 84% r/r, w rezultacie po 9 miesiącach br. wyniósł on (-)1,47 mln zł. Na tle całego roku 2013 szczególnie dobry był III kwartał, w którym wypracowano skonsolidowany zysk netto w wysokości 722 tys. zł, co stanowi poprawę w stosunku do III kwartału ubiegłego roku o 1,66 mln zł. Pozytywne wyniki Sfinksa to zasługa głównie systematycznie rosnącej rentowności sieci restauracji oraz działań prosprzedażowych realizowanych w 2013 r.

- Coraz lepsze wyniki Sfinksa to efekt pracy nad poprawą jakości i efektywności na wielu frontach równocześnie. Z jednej strony poprawiamy strukturę sieci, gdzie stale zwiększa się udział lokalizacji wysokosprzedażowych przy jednoczesnym podnoszeniu poziomu usług. Obecnie już nie wystarcza nam, że restauracja wychodzi na plus – wynik i jakość powinny być odpowiednio wysokie. Choć dziś jeszcze wielkość sieci per saldo nie zmienia się znacząco, jej rentowność od wielu kwartałów notuje dwucyfrową dynamikę wzrostu. Po 9 miesiącach 2013 r. wyniosła ona 32% rok do roku, co przełożyło się na zwiększenie zysku brutto na sprzedaży do 17,62 mln zł. Z drugiej strony pracujemy nad wynikami na poziomie poszczególnych restauracji poprzez lepszą organizację pracy, szkolenia i procesy zarządcze. Na to wszystko nakłada się uatrakcyjnianie oferty restauracji. W tym kontekście szczególnie cieszą niedawne doniesienia mediów na temat wyników ankiety jednej z firm zajmujących się badaniem rynku, zgodnie z którymi Sphinx został uznany przez warszawiaków za najlepszą restaurację – mówi Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska.

 

Efektem tegorocznych działań wspierających sprzedaż – m.in. loterii „Sezon na Sphinxa” i kampanii telewizyjnych - był wzrost obrotów skonsolidowanych zarówno narastająco w okresie od stycznia do końca września 2013 r., jak i w samym III kwartale. Restauracje Sphinx – flagowa sieć spółki – oprócz przychodów wyższych o 2,4% r/r zanotowały w minionym kwartale także wzrost średniego rachunku o 10% r/r. Co istotne, działania na ofercie oraz kampanie marketingowe przełożyły się na zmianę zachowań gości restauracji, którzy coraz chętniej zamawiają przystawki i desery.

 

- W III kwartale zachowaliśmy trend znaczącego wzrostu sprzedaży przystawek i deserów. Podjęte działania pokazują potencjał sprzedażowy naszej oferty i postępującą zmianę percepcji restauracji Sphinx, które przez wiele lat były kojarzone głównie z shoarmą – stwierdza prezes Sfinksa.

 

Oprócz inwestycji w działania prosprzedażowe w ciągu trzech kwartałów 2013 r. Sfinks zrealizował także nowe inwestycje. W tym okresie powstało 9 restauracji pod szyldami Sphinx i Chłopskie Jadło. Do końca roku sieć powiększy się jeszcze o co najmniej 2 restauracje – w Krakowie i we Wrocławiu. Oprócz tego spółka realizuje inwestycje, które powstaną w przyszłym roku. Już teraz wiadomo, że jedną z nich będzie nowy Sphinx tuż przy krakowskim Rynku Głównym.