-A +A

Sfinks: wzrost rentowności sprzedaży po III kw. 2023 r.

Wersja do wydruku

Obroty restauracji Sfinks Polska, SPHINX, Chłopskie Jadło, Lepione Pieczone by Chłopskie Jadło oraz The Burgers, po trzech kwartałach 2023 r. wzrosły do 141,27 mln zł, tj. o blisko 14% r/r. Zwiększyły się także przychody skonsolidowane grupy Sfinks za ten okres o 7% r/r, do 75,71 mln zł oraz wypracowany przez grupę zysk brutto na sprzedaży o ponad 19%, do 21,48 mln zł. To oznacza wyraźny wzrost efektywności osiągnięty przy sieci mniejszej o 12%. Jeszcze większy wzrost rentowności sprzedaży dotyczył samego III kwartału 2023.

- Spośród naszych sieci największa dynamika wzrostu przychodów, bo aż szesnastoprocentowa, w okresie trzech kwartałów tego roku była wypracowana przez restauracje SPHINX. Pokazuje to siłę tej marki i zdolność sieci do przyciągania gości mimo niełatwych dla konsumentów czasów. Jest to też dobry prognostyk na pomyślniejsze czasy. Co jednak ważne teraz, rosnące obroty przekładają się na wzrost rentowności sprzedaży. Zysk brutto na sprzedaży grupy Sfinks na tym poziomie po trzech kwartałach był o prawie 3,5 mln zł wyższy niż rok wcześniej, mimo że pracowało na niego 105 lokali wobec 120 przed rokiem. To oznacza wzrost efektywności naszego biznesu - wskaźnik rentowności brutto na sprzedaży zwiększył się z 25,5% na koniec III kwartału 2022 do 28,4% na koniec III kwartału 2023. Jeszcze większą dynamikę rentowności, o 6,5 p.p., notowaliśmy w samym III kwartale tego roku. W tym okresie nasza grupa wypracowała też dodani EBIT w wysokości 1,94 mln zł oraz EBITDA w wysokości 5,34 mln zł, które pozostają dodatnie także po uwzględnieniu wpływu MSFF 16. Mamy więc sprawny mechanizm w postaci rentownie działającej sieci, którą będziemy w kolejnych latach rozwijać w oparciu o niedawno ogłoszoną strategię – mówi Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska.    

 

Spółka na początku października przedstawiła strategię na lata 2024-29. Sfinks chce m.in. podwoić liczbę restauracji własnych marek, utrzymując jednocześnie znacznie powyżej inflacji wzrost sprzedaży na porównywalnej sieci. Ten plan ma być wprowadzany w życie m.in. na bazie mniej kapitałochłonnych nowych konceptów gastronomicznych, wykorzystujących siłę marki SPHINX jako parasolowej, m.in.  gastronomiczna grupa zamierza otwierać takie lokale jak SPHINX Sport Bar czy The Burgers by SPHINX. Oprócz tego strategia zakłada dalszą poprawę rentowności i zakończenie restrukturyzacji przy jednoczesnej spłacie zobowiązań. Dominującym modelem własności restauracji pozostanie franczyza – docelowo wszystkie lokale mają być właśnie franczyzowe. Sfinks jest na dobrej drodze do ziszczenia tego scenariusza, bo przez lata sukcesywnie zmieniał proporcje w sieci na korzyść tego modelu. Również po III kwartale 2023 r. zwiększył się udział restauracji franczyzowych w sieci - na koniec września było to 70%. W efekcie rosną także wpływy grupy Sfinks z tytułu prowadzenia sieci franczyzowej – po III kwartale z opłat od franczyzobiorców Sfinks zainkasował prawie 18 mln zł, czyli o 9% więcej niż rok wcześniej. Dalszemu rozwojowi franczyzy w Sfinksie sprzyja rosnące zainteresowanie ze strony potencjalnych franczyzobiorców – spółka odnotowuje coraz więcej zgłoszeń od osób zainteresowanych otwarciem lokalu franczyzowego pod markami grupy.

 

Efekty rozwoju franczyzy są widoczne także pod postacią nowych restauracji. Od początku 2023 r. do sieci dołączyły SPHINX we Wrocławiu, pierwsza przyhotelowa restauracja SPHINX w Żabiej Woli oraz letni koncept SPHINX Coctail Bar w Jarocinie, który jeszcze w tym roku zostanie uzupełniony o pełnowymiarową restaurację SPHINX. Na najbliższe tygodnie 2023 r. zaplanowano także otwarcie nowej restauracji franczyzowej w Opolu – w zabytkowym Domku Lodowym. Oprócz tego w I kwartale 2024 r. do sieci mają dołączyć kolejne dwie restauracje SPHINX – tym razem będą to lokale w parkach handlowych – opolskim Ozimska Park oraz w Parku Glinianka niedaleko Warszawy. Parki handlowe to nowy ciekawy dla Sfinksa segment rynku i spółka prowadzi już kolejne rozmowy na temat nowych restauracji.

 

Na koniec III kwartału 2023 r.  EBITDA grupy Sfinks była dodatnia i wniosła 14,50 mln zł (3,20 po korekcie o wpływ MSSF16). Wynik netto za ten okres wyniósł -2,50 mln zł (-3,70 mln zł po korekcie o wpływ MSSF16). Zaraportowane po III kwartale wyniki finansowe są nieporównywalne wobec roku poprzedniego ze względu na znaczny wpływ (szacowany na 26,3 mln zł) zdarzenia jednorazowego, jakim było uprawomocnienie się układu Sfinksa z wierzycielami w kwietniu 2022 r.