-A +A

Sfinks złożył prospekt w KNF

Wersja do wydruku

29 marca Sfinks złożył w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny związany z ofertą akcji serii I oraz J. Przygotowywane emisje mają związek m.in. z porozumieniem dotyczącym oddłużenia, jakie Sfinks zawarł z bankami na początku tego roku. Zgodnie z uchwałami z ostatniego walnego, akcje serii I będą przeznaczone dla ING Banku Śląskiego oraz PKO BP w ramach konwersji części zadłużenia. Natomiast emisja akcji serii J to oferta z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Deklarację wzięcia w niej udziału złożył Sylwester Cacek, zasiadający obecnie w radzie nadzorczej Sfinksa.

- Zgodnie z zapowiedziami realizujemy porozumienie z bankami, przewidujące przeprowadzenie emisji. Jednak restrukturyzacja zobowiązań spółki jest tylko jednym z zamierzeń związanych z ofertami. Część środków pozyskanych w ramach emisji będzie przeznaczona na rozwój i realizację planu inwestycyjnego spółki. Przewiduje on m.in. powiększanie sieci pełnowymiarowych restauracji Sphinx i WOOK, budowę sieci punktów gastronomicznych typu express, a także dywersyfikację źródeł przychodów poprzez rozwój dodatkowych kanałów sprzedaży. Jesteśmy przekonani, że wdrożenie tego planu pozwoli na stopniowe i skuteczne odbudowanie pozycji Grupy Sfinks, odpowiadającej jej potencjałowi i rzeczywistej wartości. W tym kontekście szczególnie cieszy nas deklaracja pana Sylwestra Cacka dotycząca jego zaangażowania w przygotowywaną przez nas emisję – komentuje Mariola Krawiec-Rzeszotek, prezes Sfinks Polska.

 

W ramach oferty serii I Sfinks Polska planuje wyemitować do 7,4 mln akcji. Będzie to subskrypcja prywatna przeznaczona dla banków wierzycieli. Obejmą one akcje spółki w ramach konwersji do 45% zadłużenia Sfinksa. Zamiana części długu na akcje będzie możliwa w przypadku pozyskania przez spółkę powyżej 45 mln zł w wyniku przeprowadzenia oferty akcji serii J. Akcje tej serii zostaną zaoferowane w ramach emisji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, a Spółka zamierza wyemitować ich blisko 14,9 mln. Zgodnie z zapisami porozumienia z bankami emisje powinny zostać przeprowadzone w takim terminie, aby dzień rozliczenia przypadał najpóźniej na 29 lipca 2011. Oferującym w ramach obu emisji jest Trigon Dom Maklerski.