-A +A

Sfinks z nowym kontraktem na dostawy centralne

Wersja do wydruku

Spółka Sfinks Polska, zarządzająca sieciami Sphinx, WOOK i Chłopskie Jadło, podpisała umowę o współpracy z Eurocash. W rezultacie Eurocash będzie odpowiadać za dostarczanie produktów do wszystkich restauracji Sfinksa. Umowa wejdzie w życie najpóźniej 1 stycznia 2013 i będzie obowiązywać do końca 2015 roku. Szacunkowa wartość kontraktu to 98 mln zł.

- Eurocash to jedna z największych w Polsce grup zajmujących się dystrybucją produktów FMCG, która ma też szerokie doświadczenie we współpracy z podmiotami działającymi na rynku HoReCa.  Podpisując umowę z tak doświadczonym i renomowanym partnerem możemy liczyć na utrzymanie wysokiego poziomu usług, jak też na wzbogacenie naszego know-how, co powinno korzystnie wpłynąć na dalszy rozwój spółki. Zgodnie z przyjętą przez nas polityką dostaw centralnych, Eurocash będzie zaopatrywać wszystkie restauracje Sphinx, WOOK i Chłopskie Jadło, zarówno te prowadzone przez spółkę we własnym zakresie jak i działające we franczyzie - komentuje Bogdan Bruczko, wiceprezes zarządu Sfinks Polska. 

Usługa świadczona przez Eurocash będzie obejmować zakup, transport oraz sprzedaż towarów do restauracji sieci zarządzanych przez Sfinks Polska. Obejmie ona również dystrybucję towarów od wskazanych przez Sfinksa dostawców, z którymi spółka ma odrębne umowy, a także produktów wytwarzanych na podstawie własnych, niejawnych receptur spółki.

- Sieć restauracji zarządzanych przez Sfinks Polska będzie jednym z naszych największych klientów w obszarze HoReCa, który rozwijamy szczególnie intensywnie od momentu przejęcia spółki Pol-Cater w 2010 roku. W Eurocash Gastronomia codziennie dbamy o jakość dostarczanych produktów, terminowość oraz wysoki poziom obsługi. We współpracy z naszymi klientami kierujemy się zasadą partnerstwa, oferując efektywne, obniżające koszty rozwiązania - mówi Krzysztof Steć, Dyrektor Generalny Eurocash Gastronomia.