-A +A

Sfinks zaskarży decyzję UOKiK

Wersja do wydruku

Nie zgadzamy się z decyzją UOKiK nakładającą na nas 464 228 zł i 92 gr. kary. Nie zgadzalibyśmy się z tą decyzją nawet gdyby kara wynosiła 1 zł i zamierzamy zaskarżyć ją do sądu, ponieważ uważamy, że nie było podstaw do jej wydania. Polityka cenowa w naszych sieciach jest zgodna z przepisami, co potwierdzają też opinie prawne, jakimi dysponujemy. Decyzja Urzędu jest tendencyjna i pozbawiona obiektywnej oceny i jak sam Urząd napisał w komunikacie dla dziennikarzy - bezprecedensowa. Dlatego jedyną reakcja może być zaskarżenie.

Czujemy się skrzywdzeni decyzją Urzędu, bowiem brak w niej chociażby jednej pozytywnej uwagi na temat stosowania ujednoliconych - ale nie sztywnych cen, jak to wbrew naszym wyjaśnieniom się nam przypisuje - które są najniższe z możliwych. Sphinx to obecnie największe porcje dań, dobrej jakości i w konkurencyjnej cenie. Każdy franczyzobiorca może wybrać cennik, który chce stosować. Może także udzielać rabatów jeżeli, uzna takie działanie za stosowne.

 

Jednocześnie chcemy wyrazić oburzenie sposobem postępowania UOKiK w sprawie Sfinksa. Szkoda, że UOKiK nie działał w taki sposób, gdy naciągane były lub są miliony Polaków przez parabanki i instytucje udzielające lichwiarskich pożyczek.

 

Sylwester Cacek
Prezes Zarządu Sfinks Polska

 

                                                                    ***

Jako prawnik jestem oburzony sposobem postępowania UOKiK w sprawie Sfinksa. Urząd dostarczył decyzję kurierem dopiero wczoraj około południa naszej kancelarii prawnej i w efekcie nasi prawnicy zaczęli zapoznawać się z dokumentem liczącym kilkadziesiąt stron dopiero po południu, a spółka jeszcze później. Konferencja prasowa, do której UOKiK miał możliwość się przygotować, została zaplanowana już na dziś na godz. 10:00. Czy można ten zadziwiający pośpiech UOKiK odczytać inaczej niż utrudnianie nam publicznej obrony? I czy na pewno jest to właściwy tryb postępowania urzędu, który ma stać na straży uczciwej konkurencji? Taka forma komunikacji w przypadku postępowań i dotychczasowej praktyki jest wyjątkowa, wręcz niespotykana.

 

Niezaskarżenie decyzji UOKiK byłoby przyznaniem przez mojego mocodawcę zgody na sankcjonowanie decyzji sprzecznych z definicją państwa prawa. Nie można inaczej opisać decyzji opartej jedynie na wyjaśnieniach i materiale dowodowym pochodzącym od Sfinks Polska, która co więcej interpretuje je tendencyjnie i sprzecznie z tym co zostało zaprezentowane przez spółkę, a pomija wszystkie aspekty pozytywne.

 

Jak inaczej określić tę decyzję niż jawnie niesprawiedliwą, kiedy Sfinks Polska poczytywany jest jako szczególnie negatywny podmiot, bo jako franczyzodawca jest liderem zawartych porozumień? Ja nie słyszałem o innej sytuacji w sieci franczyzowej niż to, że jej liderem jest organizator. Tylko czy jest to jego wina, jak feruje urząd w kuriozalnej decyzji, czy zasługa w stosunku do klientów skoro efektem jest sieć świadcząca jednolitą usługę? Widocznie czas poszukiwania dodatkowych dochodów budżetowych przesłania realizm i obiektywizm oceny prawnej, które winny być naczelną zasadą w pracy takich organów jak UOKiK.

 

Dariusz Górnicki
Pełnomocnik Sfinks Polska
Kancelaria Radców Prawnych Górnicki, Durowicz, Badowska-Domagała