-A +A

Sieć Sfinksa zwiększa sprzedaż w II kwartale 2024

Wersja do wydruku

Sprzedaż gastronomiczna grupy Sfinks Polska w II kwartale 2024 r. wzrosła o 14% r/r do 52,02 mln zł. W całym półroczu grupa odnotowała przychody gastronomiczne w wysokości 99,5 mln zł, co oznacza wzrost o 10,8% r/r. Obroty sieci porównywalnej zwiększyły się o 11,5% r/r do 47,63 mln zł  w II kwartale br., zaś w całym półroczu sprzedaż L4L wzrosła o 10,5% do 92,39 mln zł.

- Wyniki II kwartału jasno pokazują, jak dużą wartością jest dla nas nowa sieć. Znaczna część wzrostu sprzedaży gastronomicznej została osiągnięta właśnie dzięki nowym lokalom, które w bardzo krótkim czasie dochodzą do oczekiwanego poziomu wyników. Uruchomione w I półroczu restauracje, jak np. SPHINX w Gliwicach czy w Toruniu, już w pierwszym miesiącu osiągnęły docelowy poziom sprzedaży i  utrzymują go w kolejnych miesiącach. To pokazuje, jak duże znaczenie ma nasza systematyczna praca  zapewniająca utrzymanie odpowiedniego stosunku ceny do jakości. Na razie przyrost nowych restauracji statystycznie nie jest duży, bo średniomiesięcznie mamy zaledwie pół restauracji więcej niż w ubiegłym półroczu, ale kolejne nowe otwarcia będą powiększać bazę coraz wydajniej pracującej sieci, dając efekt kuli śnieżnej. Szczególnie cieszy, że sprawdziła się nasza strategia na I półrocze tego roku i wzrost L4L jest realizowany głównie poprzez wzrost liczby gości, a nie przez cen, których w pierwszym półroczu generalnie nie podnosiliśmy. To pokazuje, że nasza  oferta jest atrakcyjna i coraz więcej osób z niej korzysta. Niestety rosnące koszty zmuszają nas do korekty cen na II półrocze, ale według naszych badań i tak zostaną one na atrakcyjnym poziomie w stosunku do oferty konkurencji.  Pozwoli to nam utrzymać wzrost sprzedaży znacznie powyżej inflacji, co komunikowaliśmy w naszej strategii na najbliższe sześć lat – mówi Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska.

 

Raportowana przez Sfinks Polska sprzedaż gastronomiczna obejmuje przychody ze sprzedaży netto osiągane przez lokale, własne i franczyzowe, działające w ramach sieci zarządzanych przez spółkę, które są objęte bieżącym monitoringiem sprzedaży systemów informatycznych Sfinksa. Na koniec czerwca Spółka zarządzała 74 lokalami SPHINX, The Burgers, Chłopskie Jadło i Lepione&Pieczone by Chłopskie Jadło. Sprzedaż gastronomiczna nie obejmuje przychodów sieci Piwiarnia. Jednocześnie spółka zwraca uwagę, że sprzedaż gastronomiczna nie jest tożsama z przychodami ze sprzedaży osiąganymi przez Sfinks Polska. Na te składają się przychody ze sprzedaży gastronomicznej wypracowywanej przez restauracje własne oraz przychody z opłat franczyzowych naliczane od sprzedaży gastronomicznej realizowanej przez restauracje franczyzowe. W tym drugim przypadku przychody ze sprzedaży gastronomicznej stanowią przychód franczyzobiorców.